Voor jongeren met toekomst

Wijkteams Rotterdam

In de Rotterdamse wijkteams helpen wij jongeren die tegen problemen aanlopen. Door allerlei omstandigheden kregen ze minder kansen en staan ze met 1-0 achter. Ook deze jongeren hebben de toekomst, ze hebben alleen in het heden nog hulp nodig om uitdagingen te overwinnen. Die hulp bieden we ze. Dit doen we namens B&A samen met Exodus en wmo radar.

  • Rotterdam

Zo doen we dat

Iedere jongere verdient de kans om volwaardig deel van de samenleving te zijn. We willen dat ze zelfredzaam worden en (weer) grip op hun leven krijgen. Kwetsbare jongeren tussen de 12-27 jaar helpen we op hun weg hier naartoe. Dit doen we met begeleidingstrajecten door een team van jongerencoaches die hen aanmoedigen en de jongeren stimuleren om hun ambities waar te maken.

De hulp die we bieden is breed. Het kan gaan om contact met ouders of verzorgers, maar ook om ondersteuning bij wonen, werken, opleiding en de verbinding met instanties. Ook bouwen we aan het maken van inspirerende en motiverende vrienden. Zo verkleinen we de kans op terugval.

Zo zijn wij

Ons team bestaat uit zo’n vijftien rasoptimisten. Voor elk probleem is een oplossing, zeker als het om jongeren gaat. We laten hen niet aan hun lot over, maar we zoeken naar vernieuwende manieren om met ze in contact te komen en een band op te bouwen. Wat ons team uniek maakt is dat we onderling een sterke verbinding hebben. We zijn professioneel en we maken samen lol. Spontane acties worden we blij van. Zoals samen uit eten of borrelen. Natuurlijk met een blije groepsselfie om de avond af te sluiten.

Hier vind je ons

We zijn te vinden in alle 43 wijkteams van Rotterdam. In de wijken zijn de jongeren, dus dat is onze werkplek. Ontmoetingen met partners in het wijkteam gebeurt in lokale kantoren. Voor periodieke overleggen gaan we naar ons ‘eigen’ kantoor ‘Post West’ aan de Tiedemanstraat 80 in Rotterdam.

‌De coördinatie van de wijkteams ligt bij de gemeente Rotterdam. B&A is een van de werkgevers van de intensief jongerecoaches in de wijkteams. B&A is door heel Nederland actief is en voert verschillende advies- en uitvoeringsopdrachten uit in het sociaal domein.

Meer informatie over de wijkteams (jongeren) vind je op: Wijkteams | Rotterdam.nl

Bekijk ook onze andere initiatieven

B&A werkt in verschillende gemeentes onder lokale namen.

Verhalen van collega’s