Verhaal

Je moet kunnen omgaan met verschillen

Participatiemedewerker en taalcoördinator Zdenka Mijic werkt vanuit haar eigen ervaring. Begin jaren ’90 kwam ze vanuit Bosnië naar Nederland en moest ze de Nederlandse taal leren spreken. Inmiddels werkt ze bij Civic Amsterdam, een initiatief van B&A, waarbij ze anderen helpt de taal machtig te worden. “Toen ik naar Nederland kwam was het taalonderwijs nog niet zo georganiseerd als nu. Ik ben naar school gegaan en heb het op eigen kracht geleerd. Het was een uitdaging, maar het is gelukt. Die ervaring neem ik mee in mijn werk.”

“Het gaat niet alleen om de taal.”
Zdenka helpt mensen met allerlei taalachtergronden. Dit gebeurt onder andere via formele én informele lessen. Bij het laatste leren mensen de taal via spelletjes en gesprekken, terwijl formele lessen gestructureerder zijn en op school plaatsvinden. Zdenka licht toe wat belangrijk is in haar werk. “Naast taalvaardigheid zijn ook de andere aspecten van integratie en participatie belangrijk. Het gaat niet alleen om de taal, maar ook om de cultuur en achtergrond van mensen. Het begrijpen van de culturele verschillen en het kunnen omgaan met diversiteit is essentieel in mijn werk.”

“Mooi dat ze hun weg naar taallessen vinden.”
Een belangrijke groep in het taalonderwijs zijn laaggeletterden. Om deze groep te bereiken zijn voorlichtingsactiviteiten belangrijk. “Ik geef regelmatig voorlichting op scholen en andere organisaties, zodat mensen weten welk taalaanbod we hebben. Verder is de taalwijzer Spreekuur in Post Oost een bekende ontmoetingsplek voor informatie. Ik ben daar het aanspreekpunt. Mensen komen omdat ze gehoord hebben over de lessen. Het is mooi om te zien dat ze op verschillende manieren hun weg naar taallessen vinden.”

“Mensen zijn bang om fouten te maken.”
Naast analoge taalvaardigheid houdt Zdenka zich ook bezig met digitale vaardigheden. Taal komt namelijk ook terug achter de pc, bij het invullen van formulieren bijvoorbeeld. “Mensen komen soms naar mij toe met brieven om er zeker van te zijn dat ze de inhoud goed begrijpen voordat ze iets digitaal doen. Ze zijn vaak bang om fouten te maken en voor de gevolgen daarvan. Of ze zijn bang voor hacken of het per ongeluk afsluiten van leningen. Ik vind het fijn om hen dan te helpen, ze gerust te stellen en ze te begeleiden in het digitale landschap.”

Onze nieuwste vacatures